Väderskydd

Vi använder HAKITEC. Det är samlingsnamnet för ett helt system för väderskydd och inklädnad tillverkad av HAKI. Den är baserad på fackverksbalkar med höjden 750 respektive 450 millimeter. Robust system för alla väder. Bra skydd och kvalitetsmärkt system för skydd av material och arbetsplats.

Byggnadställningar

Från fasad till olika typer av byggnadsställningar för industri använder vi oss av +8. Det har flexibilitet, hög styrka, säkerhet och stabilitet. Dessutom använder vi Haki universal systemet som har en stor flexibilitet med avseende på fackstorlek och lastklass. Med dessa två ställningstyper kan vi komplettera era behov.

Säkerhet och utbildning

All vår personal innehar olika utbildningar för att göra jobbet säkert. Från allmän utbildning till särskild utbildning om ställningar från Ställningsentrepenörerna AB (STIB). Dessutom Ytterligare kurser och certifikat inom truck,lyft och särskilda utbildningar inom väderskydd.