Om Oss

Ställningsarkitekterna i Norden AB är ett företag i Västra Götalandsregionen. En familjeföretag ända från början. Företaget är bildat 2003 och funnits i över 13 år. SAIN eller SAIN AB av förkortningen av det långa namnet som används flytigt, är baserad i Kungälv och fokuserar stor del av sin verksamhet i Göteborgsområdet.

Under lång tid lades det mycket kraft inom uthyrning av personal, dvs att personal blev inhyrda och även uthyrning av byggnadsställningar. Allt eftersom splittrades verksamheten till en koncern, ena delen såldes bort under 2014. Numera är det fullt fokus att inom Västra Götalands Län, där huvudpunkten är Göteborg och Kungälvområdet att ta större egna projekt, för att utöka verksamheten både med personal och material.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder industry- och fasadställningar samt väderskydd. Vårt material är typkontrollerad. Flexibelt, av hög styrka, med hög säkerhet och stabilitet. Vi använder oss av +8, Haki Universal för byggnadställlningar och Hakitec för väderskydd. Därav är det komplement till varandra för att kunna på ett bra sätt tillfredsställa kundernas behov.

Certifierade Ställningsmontörer

Utbildning är viktigt för att säkerställa en hög nivå för våra kunder. Alla ställningsmontörer har utbildning som krävs för att bygga ställningar professionellt. Olika exempel på utbildningar för ställningsmontörer är STIB (Ställningsentreprenörerna AB) BAS (Yrkebevis alt Kompetenbevis), säkra lyft, truckutbildning, fallskydd, SSG och särskilda utbildningar inom väderskydd.

Kunder
Våra kunder är bland annat MVB Astor bygg och PSAB

Det bedrivs ställningsarbeten, är underentreprenör inom byggbranschen, med uthyrning av ställningar och byggmaskiner.