Välkomna till Ställningsarkitekterna i Norden AB

Väderskydd, industri och fasadställningar

Lite kort information om oss

Ställningsarkitekterna i Norden AB är ett företag i Västra Götalandsregionen. Företaget är bildat 2003 och funnits i 13 år. Företaget är baserat i Kungälv och fokuserar en del av sin verksamhet i Göteborgsområdet. Det bedrivs ställningsarbeten, är underentreprenör inom byggbranschen med uthyrning av ställningar och byggmaskiner.

Väderskydd

Vi använder HAKITEC. Det är samlingsnamnet för ett helt system för väderskydd och inklädnad tillverkad av HAKI. Den är baserad på fackverksbalkar med höjden 750 respektive 450 millimeter. Robust system för alla väder. Bra skydd och kvalitetsmärkt system för skydd av material och arbetsplats.

Byggnadställningar

Från fasad till olika typer av byggnadsställningar för industri använder vi oss av +8. Det har flexibilitet, hög styrka, säkerhet och stabilitet. Dessutom använder vi Haki universal systemet som har en stor flexibilitet med avseende på fackstorlek och lastklass. Med dessa två ställningstyper kan vi komplettera era behov.

Säkerhet och utbildning

All vår personal innehar olika utbildningar för att göra jobbet säkert. Från allmän utbildning till särskild utbildning om ställningar från Ställningsentrepenörerna AB (STIB). Dessutom Ytterligare kurser och certifikat inom truck,lyft och särskilda utbildningar inom väderskydd.

Vi jobbar effektivt


Information

Kommunikation är en väldigt viktig process i vårt arbete. För att informationen ska vara tillgängligt för våra har vi vårt intranätverk för att således kunna informera om nuvarande och kommande projekt

Planering

För att kunna påverka hur vi arbetar så är en del av vår planering att vi sätter oss ner med våra kunder och försöker förstå deras behov. Utifrån det arbeta med att kunna effektivisera montering av byggnadsställningar och samarbete med andra partner inblandade i processen

Kontakta oss för vidare information

Vi möter gärna upp er och hittar en lösning tillsammans. Hög säkerhet med utbildad personal med senaste certifikaten inom väderskydd och byggnadställningar.